”8th International Exhibition of Art by Women Artists 2020” har nu avslutats. En online utställning med 118 konstverk av kvinnliga konstnärer från 10 länder. Underbart att avslutningen täcktes i en rad artiklar av Pressen i Jammu, Indien. Så glad att ha deltagit i den Internationella Konstutställningen! Här är en kortare i Earth News.


”8th International Exhibition of Art by Women Artists 2020” has now concluded. An online exhibition with 118 art works by women artists from 10 countries. Wonderful that the closure was covered in several articles by the Press in Jammu, India. So happy to have participated in this International Art Exhibition! Here a shorter one in Earth News.

Underbart att avslutningen av ”Open-Hand Art Exhibition, Dedicating Art to the Masters” täcktes av en rad artiklar i Pressen i Jammu, Indien. Här är en kortare i TNN BUREAU.
Så glad att ha deltagit i den Internationella Konstutställningen!


Wonderful that the Press in Jammu, India in several articles covered when ‘Open Hand International Art Exhibition’ concluded. Here a shorter one in TNN BUREAU.
So happy to have participated in this International Art Exhibition!

Underbart att invigningen av ”8th International Exhibition of Art by Women Artists 2020”

täcktes av press i Jammu, India. Artiklar fanns i Earth News, Suragam, Sree Times News, och här en kortare i Excelsior Correspondent.

Så glad att delta!


Wonderful that the inaguration of the ”8th International Exhibition of Art by Women Artists 2020”

was covered by press in Jammu, India. Articles in Earth News, Suragam, Sree Times News and here a shorter one in Excelsior Correspondent.

So happy to participate!

Invigning / Inauguration

november 1, 2020

Invigning av ”8th International Exhibition of Art by Women Artists 2020”, där jag deltar. En online internationell konstutställning, 1 – 21 november 2020.

Utställningen invigs av Shri. Adwaita Gadanayak, Director General, NGMA, New Delhi, Indien. Curator är Sh. O P Sharma, Founder Director Jammu & Kashmir Centre for Creative Arts, Jammu, Indien. Den är organiserad av Jammu & Kashmir Centre for Creative Arts (JKCCA), Indien.

Länk: Facebook: https://www.facebook.com/jkcca.jammu

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTsyjoXqCLlJayR_cvg5vEA


Inauguration of the ”8th International Exhibition of Art by Women Artists 2020”, where I participate. An online international art exhibition, 1st – 21st November 2020.

The exhibition will be inaugurated by Shri. Adwaita Gadanayak, Director General, NGMA, New Delhi, India. Curator is Sh. O P Sharma, Founder Director Jammu & Kashmir Centre for Creative Arts, Jammu, India. It is organized by Jammu & Kashmir Centre for Creative Arts (JKCCA), India.

Link: Facebook: https://www.facebook.com/jkcca.jammu

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTsyjoXqCLlJayR_cvg5vEA

Press

oktober 30, 2020

Press om ”8th International Exhibition of Art by Women Artists 2020”. En kommande online internationell konstutställning, 1 – 21 november 2020. Många artiklar i Indisk Press: t.ex. i Jammu: ”Saurgam”, ”TNN Bureau”, ”GJ Report” ”Earth News” och i Srinagar: Kashmir Horizon. En välskriven och intressant artikel av Jang S. Verman i ”Earth News”, Jammu, India. Konstutställningen planerades för kvinnliga konstnärer med tanke på deras betydelse inte bara som kvinnliga konstnärer, utan också för att erkänna kvinnors betydelse och bidrag till alla sfärer av livet. Glad att delta!


Press about ”8th International Exhibition of Art by Women Artists 2020”. An upcoming online international art exhibition, 1st – 21st November 2020. Many articles in Press in India: for example in Jammu: ”Saurgam”, ”TNN Bureau”, ”GJ Report” ”Earth News” and in Srinagar: Kashmir Horizon. A well-written and interesting article by Jang S. Verman in ”Earth News, Jammu, India”. The art exhibition is sheduled for women artists keeping in view their role not only as female artists, but to acknowledge women´s importance and contribution to all spheres of life. Happy to participate!

Så glad för att delta i den kommande utställningen. ”8th International Exhibition of Art by Women Artists 2020”. En online internationell konstutställning, 1 – 21 november 2020, som lyfter fram konstverk av kvinnliga konstnärer nationellt och internationellt. De ska visa 118 konstverk av kvinnliga konstnärer från 10 länder: Sverige, Storbritannien, USA, Kanada, Australien, Turkiet, Honduras, Bangladesh, Qatar och Indien. Curator är Sh. O P Sharma, Founder Director Jammu & Kashmir Centre for Creative Arts, Jammu, Indien. Den är organiserad av Jammu & Kashmir Centre for Creative Arts (JKCCA), Indien.

Utställningen är tillägnad framlidna (Prof.) N D Sharma, en ledande litterär och intellektuell personlighet från Jammu & Kashmir, Indien. Med O P Sharmas, Director, JKCCA ord: ”The exhibition is sheduled for participation of art by women artists keeping in view the role of female artists taking part in artistic activities in a large number and that should be recognized by the organizations working for the development of their artistic pursuits”. (”Utställningen planerades för deltagande av konst av kvinnliga konstnärer med tanke på betydelsen av kvinnliga konstnärer, som i stort antal deltar i konstnärlig verksamhet och den bör erkännas av organisationer som arbetar för att utveckla deras konstnärliga strävan”. (Min översättning.))


So happy to be part of the upcoming ”8th International Exhibition of Art by Women Artists 2020”. An online international art exhibition, 1st – 21st November 2020, which lifts up art work by women artists national and international. It will show 118 art works by women artists from 10 countries: Sweden, UK, USA, Canada, Australia, Turkey, Honduras, Bangladesh, Qatar and India. Curator is Sh. O P Sharma, Founder Director Jammu & Kashmir Centre for Creative Arts, Jammu, India. It is organized by Jammu & Kashmir Centre for Creative Arts (JKCCA), India.

The exhibition is dedicated to Late (Prof.) N D Sharma, a leading literary and intellectual personality of Jammu & Kashmir, India. In the words of O P Sharma, Director, JKCCA: ”The exhibition is sheduled for participation of art by women artists keeping in view the role of female artists taking part in artistic activities in a large number and that should be recognized by the organizations working for the development of their artistic pursuits”.

Press

oktober 21, 2020

Pressen om konstutställningen ”Open-Hand Art Exhibition, Dedicating Art to the Masters”. En välskriven och intressant artikel av Jang S. Verman

Press about the art exhibition ”Open-Hand Art Exhibition, Dedicating Art to the Masters”. A well-written and interesting article by Jang S. Verman

Konstutställning ”Stilla veckan” med verk av 12 konstnärer. Jag visar 3 verk. I morgon sön 22 mars i Caroli Kyrka i Borås. Utställningen håller på till 19 april 2020.
I dessa Coronatider är kyrkan öppen för alla för en stunds stillhet mån-fre 12-17, gudstjänst sön 11.

Art exhibition ”Stilla veckan” (”Holy week”) with art by 12 artists. I show 3 artworks. Tomorrow Sun March 22nd in Caroli Kyrka i Borås, Sweden. The exhibition ends April 19th 2020.
In these Corona times the church is open for everyone for a time of stillness Mon-Fri 12am-5pm, service Sun 11am.

anitaelgerot1-rzanitaelgerot2-rzanitaelgerot3-rz Venissagekort-rz2 (Vernissagekort: Heidemarie Zetlaschek)

Skulptur ”Pretty Woman” av den fantastiske svenske glaskonstnären Kjell Engman

Sculpture ”Pretty Woman” by the amazing Swedish glass artist Kjell Engman

kjell-engman

Jag är glad att delta i en internationell konstutställning på Lessedra Art Gallery, Sofia, Bulgarien. Det är deras 10:e utställning ”A very small size” med målning och mixed media. Öppet 11 december 2019 – 28 februari 2020.

I am happy to be part of an international art exhibition at Lessedra Art Gallery, Sofia, Bulgaria. It is their 10th ”A very small size” exhibition with painting and mixed media.
Open December 11th, 2019 – February 28th, 2020.

closepuppy-love