I eftermiddags började regnet plötsligt ösa ner och temperaturen sjönk till 14C. Så härligt att ändå kunna sitta ute på den inglasade balkongen bland blommorna och fika.


This afternoon the rain suddenly started pouring down and the temperature dropped to 14C. So lovely to anyway be able to sit outside on my glazed balcony among the flowers and fika (=have coffee).

Sommarlunch / Summer lunch

augusti 14, 2022

En härlig lunch i Stockholm i det underbara sommarvädret. Så skönt att sitta vid vattnet.


A lovely lunch in Stockholm in the wonderful summer weather. Love to sit by the water.

På Lyran

oktober 30, 2021

Besökte Lyran, ett konditori vackert beläget vid Mälaren i södra Stockholm. Så gott fika.

Det speciella huset byggdes 1867 som sommarbostad. Det blev snart en samlingspunkt för den tidens mest kända författare, kulturelit och samhällsdebattörer. Man diskuterade, åt och drack och blev ”på lyran”. Ja, uttrycket kommer härifrån. Idag serverar de ingenting starkare än kaffe.


Visited Lyran (= Lyre in English), a coffee house beautifully located at Lake Mälaren in southern Stockholm. So good fika (= Swedish for coffee break with or without cake).

The special house was built 1867 as a summer house. It soon became a gathering place for the period’s most well-known writers, culture elite and public debaters. They were discussing, eating and drinking och became ”på lyran” (= Swedish for ”had a drop too much”). Yes, that expression comes from this place. Today they don´t serve anything stronger than coffee.