Välkommen 2022! Glad att du äntligen är här med hopp om ett år fullt av glädje och nya möjligheter.


Welcome 2022! Happy you are finally here with hopes of a year full of happiness and new possibilities.

Det nya året 2022 gör entré med hopp om en ljusare och bättre värld, ett år fullt av glädje och nya möjligheter. Önskar alla ett GOTT NYTT ÅR!
Foto: Anita Elgerot


The new year 2021 is entering with hope of a lighter and better world, a year full of happiness and new possibilities. Wish you all a HAPPY NEW YEAR!
Photo: Anita Elgerot