Så glad att vara del av denna kommande, 6 oktober – 6 november, 2020, Online Internationella Konstutställning med konstnärer från Indien, Sverige, Tyskland, Polen, Ryssland, Kosovo, Egypten, Cypern, Turkiet, S.Korea, Vietnam och Malaysia.

So happy to be part of this upcoming, October 06 – November 06, 2020, Online International Art Exhibition with artists from India, Sweden, Germany, Poland, Russia, Kosovo, Egypt, Cyprus, Turkey, S.Korea, Vietnam and Malaysia.

Deltagare i 33rd ASROPA, Internationell Konstutställning på International Roerich Memorial Trust (IRMT), Naggar, Kullu, Himachal Pradesh, Indien. Utställningen öppnar idag.

Vi är 65 konstnärer från 28 olika länder främst i Europa och Asien, som ställer ut tillsammans.

 

Participants in 33rd ASROPA, International Art Exhibition in International Roerich Memorial Trust (IRMT), Naggar, Kullu, Himachal Pradesh, India. The exhibition opens today.

We are 65 artists from 28 countries, mostly from Europe and Asia, who exhibit together.

asropa-2

Press om 33rd ASROPA, Internationell Konstutställning som öppnar i morgon på International Roerich Memorial Trust (IRMT), Naggar, Kullu, Himachal Pradesh, Indien.

Artikeln är skriven av Jang S. Verman, en av konstnärerna från Indien.

Det är fantastiskt och hedrande att vara en av konstnärerna som ställer ut tillsammans med 65 konstnärer från 28 olika länder i främst Europa och Asien.

 

Press: 33rd ASROPA, International Art Exhibition opens July 26 in International Roerich Memorial Trust (IRMT), Naggar, Kullu, Himachal Pradesh, India.

The article is written by Jang S. Verman, one of the artists from India.

I am honoured and excited to be one of the artists exhibiting together with 65 artists from 28 countries, mostly from Europe and Asia.

asropa-4

33rd ASROPA, Internationell Konstutställning öppnar 26 juli på International Roerich Memorial Trust (IRMT), Naggar, Kullu, Himachal Pradesh, Indien.

Vi är 3 konstnärer från Sverige, Gunilla Löfgren, Naemi Bure och jag själv.  Det är fantastiskt och hedrande att vara en av konstnärerna som ställer ut tillsammans med 65 konstnärer från 28 olika länder i främst Europa och Asien.

 

33rd ASROPA, International Art Exhibition opens July 26 in International Roerich Memorial Trust (IRMT), Naggar, Kullu, Himachal Pradesh, India.

We are 3 artists from Sweden, Gunilla Löfgren, Naemi Bure and myself.  I am honoured and excited to be one of the artists, exhibiting together with 65 artists from 28 countries, mostly from Europe and Asia.

asropa-1-rz asropa-3-rz

I maj deltog jag i en Internationell Konstutställning i Indien på International Roerich Memorial Trust (IRMT), Naggar, Kullu, Himachal Pradesh. 

Det var fantastiskt att vara en av konstnärerna tillsammans med konstnärer från Sverige, Indien, Vietnam och Sydkorea.

Några bilder och press från utställningen. Min målning heter ”At Peace”.

Mina målningar kommer även att visas i slutet av juli i en Internationell Konstutställning i Indien.

 

In May I participated in an International Art Exhibition in India in International Roerich Memorial Trust (IRMT), Naggar, Kullu, Himachal Pradesh.

It was exciting to be one of the artists together with artists from Sweden, India, Vietnam and South Korea.

Some photos and press from the exhibition. My painting is called ”At Peace”.

My paintings will also be shown in July in an International Art Exhibition in India.

press-maj2018 at-peace-utstutst3-maj2018utst-ind-maj2018

Internationell Konstutställning öppnar idag på International Roerich Memorial Trust (IRMT), Naggar, Kullu, Himachal Pradesh, Indien.

Det är fantastiskt att vara en av konstnärerna tillsammans med konstnärer från Sverige, Indien, Vietnam och Sydkorea. Med hjälp av kära vänner är mina målningar på plats trots att jag är sjuk. Varmt tacksam!

 

International Art Exhibition opens today in International Roerich Memorial Trust (IRMT), Naggar, Kullu, Himachal Pradesh, India.

I am excited to be one of the artists together with artists from Sweden, India, Vietnam and South Korea. With the helping hands of dear friends my paintings are in place in spite of me being ill. So greatful!

utst-ind-maj2018

Nu har mina målningar kommit till Indien. Denna gång har de rest själva utan mig.

Målningarna ställs nu ut i en internationell samlingsutställning med Svenska och Indiska konstnärer, ”Individual Expressions 02” på Birla Academy of Art and Culture i Kolkata. Vernissagen är idag den 31 mars. Det är intressanta konstnärer med spännande konstnärliga uttryck. Fantastiskt att få ställa ut tillsammans med dem. Tyvärr kunde jag själv inte åka med och se utställningen på plats, så jag ser fram emot att få bilder från vernissage och utställning.

Utställningen är en del i en serie utställningar ”Individual Expressions”, som jag bjudits in till och deltagit i, med Svenska och Indiska konstnärer som ställer ut tillsammans i Indien. Den första utställningen ”Individual Expressions 01” ägde rum 2012 på Lalit Kala Akademi i New Delhi. Nästa utställning ”Individual Expressions 03” kommer att visas i Chandigarh. Den är planerad till i slutet av april 2015, d.v.s om ca en månad.

Det är oerhört inspirerande att få möjlighet att delta i samlingsutställningarna med konstnärer från Sverige och Indien och se de konstnärliga uttrycken mötas.

utst-kolkata-2015

Tillsammans med en grupp svenska konstnärer fick jag möjlighet att resa till Indien för att delta i ett TellusArt-projekt. TellusArt är en organisation som ”genom konsten vill belysa ämnen som berör och kräver mänsklighetens uppmärksamhet och engagemang för att kunna lösas”. En organisation som tror på konstens kraft och möjligheter att påverka, att kunna göra skillnad.

Det här delprojektet fokuserade på barns och ungdomars funderingar kring miljö, natur och global uppvärmning och hur de uttrycker dem i teckningar och målningar. Fantastiska verk gjorda av barn och ungdom från Sverige, Indien, Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bangladesh och Sri Lanka hade samlats in och visades nu på prestigefyllda Indira Gandhi National Centre for Arts i New Delhi, Indien. Under resan träffade vi också och samtalade med indiska barn, ungdomar och konststuderanden medan de målade på detta tema.

Projektet bestod även i att sammanföra svenska och indiska konstnärer. Vi ställde ut tillsammans på några av Indiens finaste och mest prestigefyllda gallerier bl.a. Indira Gandhi National Centre for Arts i New Delhi och Chandigarh Museum and Art Gallery i Chandigarh. Vi umgicks, utbytte tankar och erfarenheter och målade tillsammans i inspirerande workshops. Nya vänskapsband knöts.

Så upplevde vi bit för bit olika delar, olika sidor av Indien. Vi landade först i New Delhi, huvudstaden med fler invånare än hela Sverige. Vi färdades i den myllrande täta trafiken i trängseln av bilar, bussar, trehjulingar och motorcyklar med tutande signalhorn. Genom smoggen, med stora ögon såg vi på korna och hundarna som obekymrade tog sin plats i gatubilden. Lät sinnena fyllas av alla färger på husen, de dekorerade lastbilarna och kvinnornas vackra kläder. Drack chai-te, åt den kryddstarka maten och kände dofterna. Upplevde tystnaden och stillheten i templen. Jag förundrades över den harmoni som överallt tycktes finnas mitt i värsta kaoset.

Vi färdades längs vägarna, genom städer och byar, såg förutom lastbilar och traktorer, vagnar dragna av oxar, kameler, hästar eller mulor. Vi såg vackert dekorerade elefanter. Där fanns apor, kor och bufflar, såväl bundna som fria och lösgående. Och så flockarna av hundar som tycktes leva separat från människorna, utan minsta intresse av dem.

Vi for norrut till Chandigarh, den nya staden som skapades av den franske arkitekten Le Corbusier. Den invigdes officiellt 1953 som Punjabs, och senare även Haryanas, nya huvudstad. En stad som, i kontrast till Delhi, från början byggdes upp i ett strikt rutnät av snörräta gator och delades upp i sektorer. Staden har inte tillåtits att svälla ut organiskt utan den strikta formen har bibehållits när staden växer. I staden finns en otrolig stenträdgård med fantastiska skulpturer, grottor och vattenfall. Den är byggd av återvunnet material som t.ex. betongbitar från byggarbetsplatser, uttjänta elkontakter och trasiga färgrika armband. Staden har även anlagt en vacker rosenträdgård och en stor konstgjord sjö med vackra strandpromenader.

Längs smala svindlande serpentinvägar färdades vi en bit upp i Himalaya. På 1700 meters höjd i Dharampur, Solan hade vi återigen utställning och målade i workshop. En fantastisk miljö med underbara vyer.

Under de 17 dagarna i Indien såg jag märkliga platser, besökte tempel av olika slag och fick del av Indiens rika skatter av berättelser, av sagor och myter. Jag charmades av vänligheten och den översvallande gästfriheten. Jag fick ofta frågan hur det kom sig att jag har ett indiskt förnamn. Tydligen är Anita lika vanligt i Indien som i Sverige.

Jag har varit i Indien. En fantastisk upplevelse som öppnat upp nya dörrar i mitt inre. Snön låg vit när jag kom hem. Kontrasten är stor. Kroppsligen är jag hemma igen, men mitt inre är delvis fortfarande kvar. När jag helt har landat är det dags att ta fram en duk, fatta penseln och lägga upp färg. Det skall bli spännande se vad som nu kommer fram på duken.

1-delhi-grupp1

2-delhi-trafik

3-invigning-utst

4-jag-utst

4a-jag-utst-3

5-workshop-ch

6-mat

7-agra-1

8-agra-2

9-trad

10-jag-malar-dehli