8 mars INTERNATIONELLA KVINNODAGEN! Till alla kvinnor i alla generationer över hela världen.


8 March INTERNATIONAL WOMEN´S DAY! To all women in all generations all over the world.

Idag firar vi 100-årsminnet av kvinnlig rösträtt i Sverige. 1921 fick kvinnor för första gången rösta i riksdagsvalet.
Fem kvinnor valdes in. TV1 sänder på tisdag en dokumentär om dem: “Första fem – pionjärerna som tog plats i riksdagen”
Jubileumsfrimärken utgivna av Posten.


Today we celebrate the 100th anniversary for female voting rights in Sweden. 1921 women for the first time got to vote in the election to parliament (riksdagen).
Five women were elected. Swedish TV1 shows a documentary about them: “Första fem – pionjärerna som tog plats i riksdagen” (”First five – the pioneers who sat on the parliament”).
Anniversary stamps issued by the post office.