Fullmånen i natt

Last night’s full moon

2020-fullmåne-1sept