Plötsligt är den bara där, den hemliga stigen

Suddenly it is just there, the secret path

hemlig-stig