Kyrkogården ett hav av levande ljus.
Ljus för kärlek och eftertanke.
Ljus för gemenskap mellan generationer, med de som gått före och de som kommer efter oss.
Ljus som skingrar mörkret och ger hopp.
Allhelgona och Alla Själars Dag.
Foto: Erik Elgerot


The cemetery an ocean of lighted candles.
Candles for love and reflection.
Candles for connection between generations, with those who went before and those who are coming after us.
Candles that dispel the darkness and give hope.
All Saints Day and All Souls Day.
Photo: Erik Elgerot

Rosa bandet / Pink Ribbon

oktober 19, 2022

Bär Rosa bandet för att stödja forskningen mot bröstcancer. Forskningen har kommit långt, men det är en tuff sjukdom. Det är många som drabbas och vi är fortfarande alltför få som blir bra och överlever.
Den internationella symbolen skapades av Evelyn H. Lauder 1992 (rosa bandet till vänster). På första bilden några favoriter som jag köpt genom åren. På andra bilden årets Rosa band i Sverige av Emma Örtlund.
Ni kvinnor kolla era bröst regelbundet och påminn era systrar, och ni män påminn kvinnorna nära er!
Oktober, Månaden för Ökad Medvetenhet om Bröstcancer


Wear the Pink ribbon to support research on breast cancer. Research are well advanced, but it is a tough disease. Many get ill and we are still too few that get well and survive.
The international symbol was created by Evelyn H. Lauder 1992 (the Pink ribbon to the left). On the first picture are some favorites that I have bought during the years. On the second picture is this year´s pink ribbon in Sweden by Emma Örtlund.
You women check your breasts on a regular basis and remind your sisters, and you men remind the women close to you!
October, Breast Cancer Awareness Month.

8 mars INTERNATIONELLA KVINNODAGEN!
En dag för kvinnor över hela världen, för kvinnor idag, för de kvinnor som gick före oss och de som kommer efter.
Internationella Kvinnodagen 8 mars är sedan 1977 en av FN:s officiella högtidsdagar.
Glasskulptur av Kjell Engman, textil av Josef Frank.


March 8th INTERNATIONAL WOMEN´S DAY!
A day for women all over the world, for women today, for the women who went before us and those who are coming after.
International Women´s Day March 8th is since 1977 an official UN holiday.
Glass sculpture by Kjell Engman, textile by Josef Frank.

Give Peace a Chance

februari 24, 2022

Give Peace a Chance

Tankar / Thoughts

december 3, 2021

Tankar och minnen


Thoughts and Memories

Allhelgona / All Saints Day

oktober 31, 2020

Allhelgona. Tänder ljus, öppnar hjärtat, minns.
Kärlek, gemenskap. Stillhet och ro.
Ljusen skingrar mörkret och ger hopp.


All Saints Day. Light candles, open my heart, remember.
Love, connection. Stillness and peace.
The lights dispel the darkness and give hope.

Rosa bandet / Pink Ribbon

oktober 26, 2020

Rosa bandet insamlingar för kampen mot bröstcancer pågår i många delar av världen. Forskningen har kommit långt. Vi överlevare blir allt fler, alla med ärr på kropp och själ, det är en tuff sjukdom – men vi är alldeles för få. Många har familj, vänner och andra i sin närhet som drabbats. Så viktigt att många fler får chansen att besegra cancern och överleva.

Rosa bandet (till vänster) skapades av Evelyn H. Lauder 1992 och är den internationella symbolen för kampen mot bröstcancer. De andra är favoriter som jag köpt genom åren.
Så köp och bär ett Rosa band och stöd forskning och innovation för kampen mot bröstcancer.
Och ni kvinnor kolla era bröst regelbundet och påminn era systrar, och ni män påminn kvinnorna nära er!


The Pink ribbon fundraising for the fight against breast cancer is going on in many parts of the world. Research are well advanced. We survivors are many, all with scars on body and soul, it is a tough disease – but we are far too few. Many have family, friends and others nearby, who get ill. So important that many more get the chance to defeat the cancer and survive.

The Pink ribbon (to the left) was created by Evelyn H. Lauder 1992 and is the international symbol of breast cancer. The others are favorites that I have bought during the years.
So buy and wear a Pink ribbon and support research and innovation of the fight against breast cancer.
You women check your breasts on a regular basis and remind your sisters, and you men remind the women close to you!

Glad Påsk! Var försiktiga!

Happy Easter! Stay safe!

påsk3

Stay safe

april 1, 2020

Repost från Instagram
Mitt bidrag till @write.to.be.heard bibliotek med responser om vår nuvarande globala situation. Det heter:
”Stay safe”. A reminder to stay safe. In these servere times don´t forget to have some fun and to put a silver (or golden) lining on life, when staying inside.stay-safe-ig

 

 

Vårdagjämning, dag och natt är äntligen lika långa.
Början på våren, en nystart för allt växande.
Jag sår tomatfrön.
Väntar på ljuset och värmen.

Spring equinox, day and night are finally the same length.
The beginning of spring, a new start for all growing.
I sow tomato seeds
Waiting for the light and the warmth.

tomato-seeds