Mina första plantor tar sig fint. Sådde frön och planterade sticklingar i april. Ännu är det alldeles för kallt ute, så de får stanna en månad till på fönsterbrädan. De är början på årets balkong djungel, min speciella plats.


My first plants are coming along nicely. Sowed seeds and planted cuttings in April. It is still too cold outside, so they will stay on my window sill one more month. They are the beginning of this year´s balcony jungle, my special place.

Det är snöigt och kallt ute. För att få lite vårkänslor sådde jag frön och planterade sticklingar.
Till tomatfröna gjorde jag ett litet växthus av återvunnet. De får stanna på fönsterbrädan till början av juni, när det är tillräckligt varmt på balkongen och nattfrosten är över. Planterade också sticklingarna av palettblad och pelargon.
Om ett par veckor är det dags att så solrosor och andra växter.


It is snowy and cold outside. To get some spring feelings I sowed seeds and planted cuttings.
To the tomato seeds I used recycling to make a small greenhouse. They will stay on my window sill until beginning of June, when it is warm enough on my balcony and the night frost is over. I also planted my cuttings of Coleus flowers and Geraniums.
In a couple of weeks it is time to sow sunflowers and other plants.

September

september 1, 2022

Redan 1 september, skördemånaden. Dagens skörd av små läckra tomater från balkongen.


Already 1 September, the harvest month. Today´s crop of small delicious tomatoes from my balcony.

Tomater / Tomatoes

juli 30, 2022

I min balkongdjungel har årets första små tomater har mognat. Jag har odlat från frö och det är fler tomater på gång. De man odlat själv är alltid så läckra, eller hur…


In my balcony jungle this year´s first small tomatoes have ripened. I have grown them from seeds and more tomatoes are on their way. The ones you grow yourself are always so delicious, are they not…

Mina tomatplantor har fått sina första blommor. Så spännande! Men det finns inga bin i min inglasade balkong. Jag fick ett tips att tomatplantor kan självpollinera, men de behöver lite hjälp och enklaste sättet är att skaka dem.
Tro det eller ej, det fungerar!


My tomato plants have got their first flowers. So exciting! But there are no bees in my glassed balcony. I got a tip that tomato plants can self pollinate, but they need some help and the easiest way is to shake them.
Believe it or not, it works!

Tomaterna och solrosorna tar sig fint. Gillar så att plantera frön och se hur de växer. Hade inga krukor så jag gjorde lite återvinning. Om ett par veckor är det tillräckligt varmt för plantorna att flytta utomhus och få större krukor.


The tomatoes and sunflowers are coming along fine. Love to plant seeds and see them grow. Did not have any pots so I did some recycling. In a few weeks it will be warm enough for the plants to move outside and get bigger pots.

Så frön / Sow seeds

april 6, 2022

Dags att börja så frön och drömma om den oas eller kanske djungel, som jag vill skapa på balkongen. Idag blev det tomatfrön. Använde återvinning till en liten drivbänk. Om ett tag ska jag så solrosor och lite andra blommor.


Time to start sowing seeds and dream about the oasis or maybe jungle, that I want to create on my balcony. Today it was tomato seeds. Used recycling to a small greenhouse. In a while I will sow sunflowers and some other plants.

Egna tomater / Own tomatoes

augusti 15, 2021

Lycka är att sitta i balkongens djungel och smaka på mina första egna tomater.


Happiness is sitting in my balcony jungle and tasting my first own tomatoes.

Dags att ruska tomatplantorna!
De har äntligen börjat blomma. Men bina kommer inte in i min inglasade balkong, så vad gör man.
Jag fick ett tips att ruska på plantorna för att hjälpa dem självpollinera.
Tro det eller ej, det fungerar!


Time to shake the tomato plants!
They have finally got the first flowers. But the bees can´t get in to my glassed balcony, so what to do.
I got a tip to shake the plants to help them self pollinate.
Believe it or not, it works!