”World Peace Through Art”. Så glad att bli inbjuden till den internationella konstutställningen på Kalyani Art Gallery, Bhamlada, Himalayan Foothills, Indien. 3 – 23 Januari 2021.


”World Peace Through Art”. So happy to be invited to the international art exhibition at Kalyani Art Gallery, Bhamlada, Himalayan Foothills, India. 3 – 23 January 2021.

Så glad att bli inbjuden till ”Indo-Korean Online International Art Exhibition”, 7 December 2020 – 10 Januari 2021.
Det är ett gemensamt program organiserat av SPPAA (Society for Prabal Pramanik´s Academy of Arts), Bhamlada, India och ASROPA, Korea.
En Online Konstutställning på Kalyani Art Gallery, Bhamlada, Himalayan Foothills, Indien med 180 konstnärer från Europa och Asien.
Stort tack till Arup Chandra, India President SPPAA, Sankari Mitra, India SPPAA International Coordinator och Clemens Beungkun Sou Exhibition Organizer Korea ASROPA
Detta är mitt bidrag till utställningen. Utställningen kan ses på: http://academyartprabal.com. Klicka på varje konstnärerna för att se deras konstverk.


So happy to be invited to ”Indo-Korean Online International Art Exhibition” 7th December 2020 – 10th January 2021.
Programme is Jointly Organized by SPPAA (Society for Prabal Pramanik´s Academy of Arts), Bhamlada, India and ASROPA, Korea
An Online Art Exhibition at Kalyani Art Gallery, Bhamlada, Himalayan Foothills, India with 180 artists from Europe and Asia.
Many thanks to Arup Chandra, India President SPPAA, Sankari Mitra, India SPPAA International Coordinator and Clemens Beungkun Sou Exhibition Organizer Korea ASROPA
This is my contribution to the exhibition. The exhibition can be seen on: http://academyartprabal.com. Click on the artists to see their work of art.

”8th International Exhibition of Art by Women Artists 2020” har nu avslutats. En online utställning med 118 konstverk av kvinnliga konstnärer från 10 länder. Underbart att avslutningen täcktes i en rad artiklar av Pressen i Jammu, Indien. Så glad att ha deltagit i den Internationella Konstutställningen! Här är en kortare i Earth News.


”8th International Exhibition of Art by Women Artists 2020” has now concluded. An online exhibition with 118 art works by women artists from 10 countries. Wonderful that the closure was covered in several articles by the Press in Jammu, India. So happy to have participated in this International Art Exhibition! Here a shorter one in Earth News.

Underbart att avslutningen av ”Open-Hand Art Exhibition, Dedicating Art to the Masters” täcktes av en rad artiklar i Pressen i Jammu, Indien. Här är en kortare i TNN BUREAU.
Så glad att ha deltagit i den Internationella Konstutställningen!


Wonderful that the Press in Jammu, India in several articles covered when ‘Open Hand International Art Exhibition’ concluded. Here a shorter one in TNN BUREAU.
So happy to have participated in this International Art Exhibition!

Underbart att invigningen av ”8th International Exhibition of Art by Women Artists 2020”

täcktes av press i Jammu, India. Artiklar fanns i Earth News, Suragam, Sree Times News, och här en kortare i Excelsior Correspondent.

Så glad att delta!


Wonderful that the inaguration of the ”8th International Exhibition of Art by Women Artists 2020”

was covered by press in Jammu, India. Articles in Earth News, Suragam, Sree Times News and here a shorter one in Excelsior Correspondent.

So happy to participate!

Invigning / Inauguration

november 1, 2020

Invigning av ”8th International Exhibition of Art by Women Artists 2020”, där jag deltar. En online internationell konstutställning, 1 – 21 november 2020.

Utställningen invigs av Shri. Adwaita Gadanayak, Director General, NGMA, New Delhi, Indien. Curator är Sh. O P Sharma, Founder Director Jammu & Kashmir Centre for Creative Arts, Jammu, Indien. Den är organiserad av Jammu & Kashmir Centre for Creative Arts (JKCCA), Indien.

Länk: Facebook: https://www.facebook.com/jkcca.jammu

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTsyjoXqCLlJayR_cvg5vEA


Inauguration of the ”8th International Exhibition of Art by Women Artists 2020”, where I participate. An online international art exhibition, 1st – 21st November 2020.

The exhibition will be inaugurated by Shri. Adwaita Gadanayak, Director General, NGMA, New Delhi, India. Curator is Sh. O P Sharma, Founder Director Jammu & Kashmir Centre for Creative Arts, Jammu, India. It is organized by Jammu & Kashmir Centre for Creative Arts (JKCCA), India.

Link: Facebook: https://www.facebook.com/jkcca.jammu

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTsyjoXqCLlJayR_cvg5vEA

Press

oktober 30, 2020

Press om ”8th International Exhibition of Art by Women Artists 2020”. En kommande online internationell konstutställning, 1 – 21 november 2020. Många artiklar i Indisk Press: t.ex. i Jammu: ”Saurgam”, ”TNN Bureau”, ”GJ Report” ”Earth News” och i Srinagar: Kashmir Horizon. En välskriven och intressant artikel av Jang S. Verman i ”Earth News”, Jammu, India. Konstutställningen planerades för kvinnliga konstnärer med tanke på deras betydelse inte bara som kvinnliga konstnärer, utan också för att erkänna kvinnors betydelse och bidrag till alla sfärer av livet. Glad att delta!


Press about ”8th International Exhibition of Art by Women Artists 2020”. An upcoming online international art exhibition, 1st – 21st November 2020. Many articles in Press in India: for example in Jammu: ”Saurgam”, ”TNN Bureau”, ”GJ Report” ”Earth News” and in Srinagar: Kashmir Horizon. A well-written and interesting article by Jang S. Verman in ”Earth News, Jammu, India”. The art exhibition is sheduled for women artists keeping in view their role not only as female artists, but to acknowledge women´s importance and contribution to all spheres of life. Happy to participate!

Så glad för att delta i den kommande utställningen. ”8th International Exhibition of Art by Women Artists 2020”. En online internationell konstutställning, 1 – 21 november 2020, som lyfter fram konstverk av kvinnliga konstnärer nationellt och internationellt. De ska visa 118 konstverk av kvinnliga konstnärer från 10 länder: Sverige, Storbritannien, USA, Kanada, Australien, Turkiet, Honduras, Bangladesh, Qatar och Indien. Curator är Sh. O P Sharma, Founder Director Jammu & Kashmir Centre for Creative Arts, Jammu, Indien. Den är organiserad av Jammu & Kashmir Centre for Creative Arts (JKCCA), Indien.

Utställningen är tillägnad framlidna (Prof.) N D Sharma, en ledande litterär och intellektuell personlighet från Jammu & Kashmir, Indien. Med O P Sharmas, Director, JKCCA ord: ”The exhibition is sheduled for participation of art by women artists keeping in view the role of female artists taking part in artistic activities in a large number and that should be recognized by the organizations working for the development of their artistic pursuits”. (”Utställningen planerades för deltagande av konst av kvinnliga konstnärer med tanke på betydelsen av kvinnliga konstnärer, som i stort antal deltar i konstnärlig verksamhet och den bör erkännas av organisationer som arbetar för att utveckla deras konstnärliga strävan”. (Min översättning.))


So happy to be part of the upcoming ”8th International Exhibition of Art by Women Artists 2020”. An online international art exhibition, 1st – 21st November 2020, which lifts up art work by women artists national and international. It will show 118 art works by women artists from 10 countries: Sweden, UK, USA, Canada, Australia, Turkey, Honduras, Bangladesh, Qatar and India. Curator is Sh. O P Sharma, Founder Director Jammu & Kashmir Centre for Creative Arts, Jammu, India. It is organized by Jammu & Kashmir Centre for Creative Arts (JKCCA), India.

The exhibition is dedicated to Late (Prof.) N D Sharma, a leading literary and intellectual personality of Jammu & Kashmir, India. In the words of O P Sharma, Director, JKCCA: ”The exhibition is sheduled for participation of art by women artists keeping in view the role of female artists taking part in artistic activities in a large number and that should be recognized by the organizations working for the development of their artistic pursuits”.

Så glad att delta i utställningen. ”Open-Hand Art Exhibition, Dedicating Art to the Masters”. En online internationell konstutställning, 6 oktober – 6 november, 2020 med 126 Konstnärer från 12 länder. Prabhinder Lall, Indien är Art Curator and Coordinator, nationellt and internationellt. Den är organiserad av ArtFort India, Chandigarh i samarbete med Verman Cultural Celebrations, Jammu, Indien.

Utställningen är till årsminne av den schweizisk-franske arkitekten Le Corbusier (6 oktober 1887 – 27 augusti 1965) och den indiske arkitekten R S Lall (5 november 1929 – 4 august, 2014) födelse. Le Corbusier fick i uppdrag av dåvarande Premiärministern i Indien J L Nehru att planera en ny stad som en symbol av det moderna Indien, staden Chandigarh. Le Corbusier arbetade med den utifrån principer av ljus, utrymme och grönska från 1951 till sin död 1965. R S Lall, en modern architectural planner, fick möjlighet att arbeta med och assistera Le Corbusier. R S Lall fortsatte i sina projekt och planer att arbeta efter Le Corbusier’s principer i ande och själ.

Link/länk till online utställningen: https://artfortindia.com/open-hand-art-exhibition
Målningen längst ner är mitt bidrag till utställningen.


So happy to be part of ”Open-Hand Art Exhibition, Dedicating Art to the Masters”. An online international art exhibition, October 06 – November 06, 2020, with 126 artists from 12 countries. Prabhinder Lall, India is Art Curator and Coordinator, National and International. It is organized by ArtFort India, Chandigarh in collaboration with Verman Cultural Celebrations, Jammu, India.

The exhibition is to commemorate the birth anniversary of the Swiss-French Architect Le Corbusier (6th October, 1887– 27th August, 1965) and the Indian Architect R S Lall (5th November, 1929 – 4th August, 2014). Le Corbusier was appointed by the then Prime Minister of India J L Nehru to plan a new city as a symbol of Modern India, the city of Chandigarh. Le Corbusier based his plan on the principles of light, space and greenery. He worked with it from 1951 until his death in 1965. R S Lall, a modern architectural planner, got an opportunity to work with and assist Le Corbusier. R S Lall continued in his own projects and plans to work after Le Corbusier´s principles in spirit and soul.

Så glad att vara del av denna kommande, 6 oktober – 6 november, 2020, Online Internationella Konstutställning med konstnärer från Indien, Sverige, Tyskland, Polen, Ryssland, Kosovo, Egypten, Cypern, Turkiet, S.Korea, Vietnam och Malaysia.

So happy to be part of this upcoming, October 06 – November 06, 2020, Online International Art Exhibition with artists from India, Sweden, Germany, Poland, Russia, Kosovo, Egypt, Cyprus, Turkey, S.Korea, Vietnam and Malaysia.