Glad Valborgsmässoafton. Firar våren och ljuset med sång och tända eldar, för att symboliskt bränna bort det gamla och ge plats åt det nya.
Några träd har nu fått små blad, andra är fulla av hängen redo att släppa sina pollen.


Happy Walpurgis Night. Is celebrating spring and light with singing and lit bonfires to symbolically burn away the old and make room for the new.
Some trees have now got small leaves, others are full of pendants ready to let go of their pollen.

Glad Valborg! En dag att välkomna våren, att sjunga, att tända eldar för att symboliskt bränna bort det gamla och ge plats åt det nya.


Happy Walpurgis Night! A day to welcome spring, to sing, to light bonfires to symbolically burn away the old and make room for the new.

Glad Valborgsmässoafton, firande av våren och ljuset med himlen i brand.

Foto 2020


Happy Walpurgis Night/Valborgsmässoafton, a celebration of spring and light with the sky on fire.