Happy Halloween!

oktober 31, 2020

Happy Halloween med pumpa och tårta!

Happy Halloween with pumpkin and cake!

Press

oktober 30, 2020

Press om ”8th International Exhibition of Art by Women Artists 2020”. En kommande online internationell konstutställning, 1 – 21 november 2020. Många artiklar i Indisk Press: t.ex. i Jammu: ”Saurgam”, ”TNN Bureau”, ”GJ Report” ”Earth News” och i Srinagar: Kashmir Horizon. En välskriven och intressant artikel av Jang S. Verman i ”Earth News”, Jammu, India. Konstutställningen planerades för kvinnliga konstnärer med tanke på deras betydelse inte bara som kvinnliga konstnärer, utan också för att erkänna kvinnors betydelse och bidrag till alla sfärer av livet. Glad att delta!


Press about ”8th International Exhibition of Art by Women Artists 2020”. An upcoming online international art exhibition, 1st – 21st November 2020. Many articles in Press in India: for example in Jammu: ”Saurgam”, ”TNN Bureau”, ”GJ Report” ”Earth News” and in Srinagar: Kashmir Horizon. A well-written and interesting article by Jang S. Verman in ”Earth News, Jammu, India”. The art exhibition is sheduled for women artists keeping in view their role not only as female artists, but to acknowledge women´s importance and contribution to all spheres of life. Happy to participate!

Så glad för att delta i den kommande utställningen. ”8th International Exhibition of Art by Women Artists 2020”. En online internationell konstutställning, 1 – 21 november 2020, som lyfter fram konstverk av kvinnliga konstnärer nationellt och internationellt. De ska visa 118 konstverk av kvinnliga konstnärer från 10 länder: Sverige, Storbritannien, USA, Kanada, Australien, Turkiet, Honduras, Bangladesh, Qatar och Indien. Curator är Sh. O P Sharma, Founder Director Jammu & Kashmir Centre for Creative Arts, Jammu, Indien. Den är organiserad av Jammu & Kashmir Centre for Creative Arts (JKCCA), Indien.

Utställningen är tillägnad framlidna (Prof.) N D Sharma, en ledande litterär och intellektuell personlighet från Jammu & Kashmir, Indien. Med O P Sharmas, Director, JKCCA ord: ”The exhibition is sheduled for participation of art by women artists keeping in view the role of female artists taking part in artistic activities in a large number and that should be recognized by the organizations working for the development of their artistic pursuits”. (”Utställningen planerades för deltagande av konst av kvinnliga konstnärer med tanke på betydelsen av kvinnliga konstnärer, som i stort antal deltar i konstnärlig verksamhet och den bör erkännas av organisationer som arbetar för att utveckla deras konstnärliga strävan”. (Min översättning.))


So happy to be part of the upcoming ”8th International Exhibition of Art by Women Artists 2020”. An online international art exhibition, 1st – 21st November 2020, which lifts up art work by women artists national and international. It will show 118 art works by women artists from 10 countries: Sweden, UK, USA, Canada, Australia, Turkey, Honduras, Bangladesh, Qatar and India. Curator is Sh. O P Sharma, Founder Director Jammu & Kashmir Centre for Creative Arts, Jammu, India. It is organized by Jammu & Kashmir Centre for Creative Arts (JKCCA), India.

The exhibition is dedicated to Late (Prof.) N D Sharma, a leading literary and intellectual personality of Jammu & Kashmir, India. In the words of O P Sharma, Director, JKCCA: ”The exhibition is sheduled for participation of art by women artists keeping in view the role of female artists taking part in artistic activities in a large number and that should be recognized by the organizations working for the development of their artistic pursuits”.

Rosa bandet / Pink Ribbon

oktober 26, 2020

Rosa bandet insamlingar för kampen mot bröstcancer pågår i många delar av världen. Forskningen har kommit långt. Vi överlevare blir allt fler, alla med ärr på kropp och själ, det är en tuff sjukdom – men vi är alldeles för få. Många har familj, vänner och andra i sin närhet som drabbats. Så viktigt att många fler får chansen att besegra cancern och överleva.

Rosa bandet (till vänster) skapades av Evelyn H. Lauder 1992 och är den internationella symbolen för kampen mot bröstcancer. De andra är favoriter som jag köpt genom åren.
Så köp och bär ett Rosa band och stöd forskning och innovation för kampen mot bröstcancer.
Och ni kvinnor kolla era bröst regelbundet och påminn era systrar, och ni män påminn kvinnorna nära er!


The Pink ribbon fundraising for the fight against breast cancer is going on in many parts of the world. Research are well advanced. We survivors are many, all with scars on body and soul, it is a tough disease – but we are far too few. Many have family, friends and others nearby, who get ill. So important that many more get the chance to defeat the cancer and survive.

The Pink ribbon (to the left) was created by Evelyn H. Lauder 1992 and is the international symbol of breast cancer. The others are favorites that I have bought during the years.
So buy and wear a Pink ribbon and support research and innovation of the fight against breast cancer.
You women check your breasts on a regular basis and remind your sisters, and you men remind the women close to you!

Sommar / Vinter

oktober 25, 2020

Fallande löv överallt, naturen dra sig tillbaka. Dags att ställa om klockan och våra sinnen från sommartid till vintertid

Falling leaves everywhere, nature is retiring. Time to set the clock and our minds from summertime to wintertime

Press

oktober 21, 2020

Pressen om konstutställningen ”Open-Hand Art Exhibition, Dedicating Art to the Masters”. En välskriven och intressant artikel av Jang S. Verman

Press about the art exhibition ”Open-Hand Art Exhibition, Dedicating Art to the Masters”. A well-written and interesting article by Jang S. Verman

Så glad att delta i utställningen. ”Open-Hand Art Exhibition, Dedicating Art to the Masters”. En online internationell konstutställning, 6 oktober – 6 november, 2020 med 126 Konstnärer från 12 länder. Prabhinder Lall, Indien är Art Curator and Coordinator, nationellt and internationellt. Den är organiserad av ArtFort India, Chandigarh i samarbete med Verman Cultural Celebrations, Jammu, Indien.

Utställningen är till årsminne av den schweizisk-franske arkitekten Le Corbusier (6 oktober 1887 – 27 augusti 1965) och den indiske arkitekten R S Lall (5 november 1929 – 4 august, 2014) födelse. Le Corbusier fick i uppdrag av dåvarande Premiärministern i Indien J L Nehru att planera en ny stad som en symbol av det moderna Indien, staden Chandigarh. Le Corbusier arbetade med den utifrån principer av ljus, utrymme och grönska från 1951 till sin död 1965. R S Lall, en modern architectural planner, fick möjlighet att arbeta med och assistera Le Corbusier. R S Lall fortsatte i sina projekt och planer att arbeta efter Le Corbusier’s principer i ande och själ.

Link/länk till online utställningen: https://artfortindia.com/open-hand-art-exhibition
Målningen längst ner är mitt bidrag till utställningen.


So happy to be part of ”Open-Hand Art Exhibition, Dedicating Art to the Masters”. An online international art exhibition, October 06 – November 06, 2020, with 126 artists from 12 countries. Prabhinder Lall, India is Art Curator and Coordinator, National and International. It is organized by ArtFort India, Chandigarh in collaboration with Verman Cultural Celebrations, Jammu, India.

The exhibition is to commemorate the birth anniversary of the Swiss-French Architect Le Corbusier (6th October, 1887– 27th August, 1965) and the Indian Architect R S Lall (5th November, 1929 – 4th August, 2014). Le Corbusier was appointed by the then Prime Minister of India J L Nehru to plan a new city as a symbol of Modern India, the city of Chandigarh. Le Corbusier based his plan on the principles of light, space and greenery. He worked with it from 1951 until his death in 1965. R S Lall, a modern architectural planner, got an opportunity to work with and assist Le Corbusier. R S Lall continued in his own projects and plans to work after Le Corbusier´s principles in spirit and soul.

Höst / Autumn

oktober 11, 2020

Mellan regnen. Oktoberväder

Between the rains. October weather

Sista september

september 30, 2020

Höst, eftermiddagssol sista september

Autumn afternoon, last day of September

Så glad att vara del av denna kommande, 6 oktober – 6 november, 2020, Online Internationella Konstutställning med konstnärer från Indien, Sverige, Tyskland, Polen, Ryssland, Kosovo, Egypten, Cypern, Turkiet, S.Korea, Vietnam och Malaysia.

So happy to be part of this upcoming, October 06 – November 06, 2020, Online International Art Exhibition with artists from India, Sweden, Germany, Poland, Russia, Kosovo, Egypt, Cyprus, Turkey, S.Korea, Vietnam and Malaysia.