Stockholm. En härlig dag vid vattnet med vackert väder, goda vänner och underbar mat


Stockholm. A lovely day by the water with beautiful weather, good friends and wonderful food.

Önskar alla en Glad Midsommar! Att njuta av det underbara sommarljuset och sätta blommor i håret. Midsommarstången är gjord av majblommor.


Wish you all a Happy Midsummer! To enjoy the wonderful summer light and put flowers in your hair. The maypole is made of mayflowers.

SOMMARSOLSTÅNDET med årets längsta dag och en kort natt som bara blir nästan mörk innan det ljusnar igen.
För mig är dagens blomma solrosen. Den ser inte bara ut som en sol, utan den vänder hela tiden sitt ansikte mot solen och följer dess väg över himlen. I många år har jag odlat solrosor vid mitt hem. De här är från förra året. De nya är ännu på väg.
Målningen ”Vas med femton solrosor” av Van Gogh är en favorit.


SUMMERSOLSTICE with the longest day of the year and a short night that only gets almost dark before it gets light again.
For me today´s flower is the sunflower. It not only looks like a sun, but it always turns its face to the sun och follows its way over the sky. For many years I have grown sunflowers by my home. These ones are from last year. The new ones are still on their way.
The painting ”Vase with fifteen sunflowers” by Van Gogh is a favorite.

Efteråt / Afterwards

juni 15, 2022

Efter regnet.


After the rain.

Jag har längtat så efter dessa långa ljusa sommarkvällar. Nu är de här.


I have longed so much for these long light summer evenings. Now they are here.

Ännu en solig försommardag med fågelsång och blomdoft.


Another sunny early summer day with birdsong and smell of flowers.

6 Juni / 6 June

juni 6, 2022

Sveriges Nationaldag 6 Juni. En vacker solig dag med doft av hägg och syren.


National Day of Sweden 6 June. A beautiful sunny day with scents of bird cherry and lilac.