Mina första plantor tar sig fint. Sådde frön och planterade sticklingar i april. Ännu är det alldeles för kallt ute, så de får stanna en månad till på fönsterbrädan. De är början på årets balkong djungel, min speciella plats.


My first plants are coming along nicely. Sowed seeds and planted cuttings in April. It is still too cold outside, so they will stay on my window sill one more month. They are the beginning of this year´s balcony jungle, my special place.

Det är snöigt och kallt ute. För att få lite vårkänslor sådde jag frön och planterade sticklingar.
Till tomatfröna gjorde jag ett litet växthus av återvunnet. De får stanna på fönsterbrädan till början av juni, när det är tillräckligt varmt på balkongen och nattfrosten är över. Planterade också sticklingarna av palettblad och pelargon.
Om ett par veckor är det dags att så solrosor och andra växter.


It is snowy and cold outside. To get some spring feelings I sowed seeds and planted cuttings.
To the tomato seeds I used recycling to make a small greenhouse. They will stay on my window sill until beginning of June, when it is warm enough on my balcony and the night frost is over. I also planted my cuttings of Coleus flowers and Geraniums.
In a couple of weeks it is time to sow sunflowers and other plants.

SOMMARSOLSTÅNDET med årets längsta dag och en kort natt som bara blir nästan mörk innan det ljusnar igen.
För mig är dagens blomma solrosen. Den ser inte bara ut som en sol, utan den vänder hela tiden sitt ansikte mot solen och följer dess väg över himlen. I många år har jag odlat solrosor vid mitt hem. De här är från förra året. De nya är ännu på väg.
Målningen ”Vas med femton solrosor” av Van Gogh är en favorit.


SUMMERSOLSTICE with the longest day of the year and a short night that only gets almost dark before it gets light again.
For me today´s flower is the sunflower. It not only looks like a sun, but it always turns its face to the sun och follows its way over the sky. For many years I have grown sunflowers by my home. These ones are from last year. The new ones are still on their way.
The painting ”Vase with fifteen sunflowers” by Van Gogh is a favorite.

Tomaterna och solrosorna tar sig fint. Gillar så att plantera frön och se hur de växer. Hade inga krukor så jag gjorde lite återvinning. Om ett par veckor är det tillräckligt varmt för plantorna att flytta utomhus och få större krukor.


The tomatoes and sunflowers are coming along fine. Love to plant seeds and see them grow. Did not have any pots so I did some recycling. In a few weeks it will be warm enough for the plants to move outside and get bigger pots.

Så frön / Sow seeds

april 6, 2022

Dags att börja så frön och drömma om den oas eller kanske djungel, som jag vill skapa på balkongen. Idag blev det tomatfrön. Använde återvinning till en liten drivbänk. Om ett tag ska jag så solrosor och lite andra blommor.


Time to start sowing seeds and dream about the oasis or maybe jungle, that I want to create on my balcony. Today it was tomato seeds. Used recycling to a small greenhouse. In a while I will sow sunflowers and some other plants.

Varmt / Warm

juli 15, 2021

Hela vintern längtar jag efter varma och soliga sommardagar med blå himmel och vindstilla.
Så jag vill inte klaga… men idag i Stockholm är det lite för varmt även för mig.


The whole winter I long for warm and sunny summer days with blue sky and no wind.
So I don´t want to complain… but today in Stockholm it is a little too warm even for me.

SOMMARSOLSTÅNDET, årets längsta dag här på norra halvklotet, när den korta natten bara blir nästan mörk innan det ljusnar igen.
För mig är solrosen blomman för den här dagen, den vackra gula blomman som alltid vänder sitt ansikte mot solen och gradvis följer dess väg över himlen.
Jag har i många år odlat solrosor vid mitt hem. Den här är från förra året. Årets har ännu inte kommit så långt.
Tycker om den här målningen av Van Gogh ”Vas med femton solrosor”.


SUMMERSOLSTICE, the longest day of the year here on the northern hemisphere, when the short night only gets almost dark before it gets light again.
For me the sunflower is the flower of this day, the beautiful yellow flower always turns its face to the sun and gradually follows its way over the sky.
For many years I have grown sunflowers by my home. This one is from last year. The new ones have not yet come so far.
Love this painting by Van Gogh ”Vase with fifteen sunflowers”.

Plantor / plants

maj 5, 2021

Förbereder för äventyret att göra om min lilla balkong till en oas, eller kanske en djungel till sommaren.
Hade inga krukor så jag gjorde lite återvinning. Tomater, solrosor och några andra plantor tar sig fint.
Än så länge ockuperar de mina fönster, men så fort frosten är över, så kan vi alla njuta av utelivet.


Preparing for the adventure of turning my small balcony into an oasis, or maybe a jungle for the summer.
Did not have any pots so I did some recycling. Tomatoes, sunflowers and some other plants are coming along fine.
For now they are occupying my windows, but after the frost is over, we will all enjoy the good life outdoors.

Utsikt / View

augusti 8, 2020

Utsikt från min egen djungel under en vacker varm dag, när himlen är blå och jag har solrosor vid min sida.

View from my own jungle on a beautiful warm day, when the sky is blue and I have sunflowers by my side.

solros-8aug2020